آخرش حاجت مو مـטּ میگیرم

✔اللهم الرزقنا زیارت الحسین

آخرش حاجت مو مـטּ میگیرم

✔اللهم الرزقنا زیارت الحسین

آخرش حاجت مو مـטּ میگیرم

˙·٠•اگه اهل "دلـــــــــی" بسم الله•٠·˙

【حضرت عشق:】
بــــ ه هواے کرب و بلاے تـ[♥]ـو نفس تازه نمے کنم

طبقه بندی موضوعی
آنچه آخر نوشتیم

۴ مطلب با موضوع «ارباب» ثبت شده است

مـــטּ

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۰۹:۵۴ ق.ظ


گفـــت ضمایـــر را بشمـــار✦

گفتـــم 【مـــטּ】،،، 【مـــטּ】 ،،، 【مـــטּ】 ،،،【مـــטּ】 ،،،✦

گفـــت فقـــط 【مـــ(!)ـــטּ】 (!؟)

گفـــتم آرے...

همـــگے رفتـــ ه انـــد ◥زیـــارت اربـــاب◣

و فقـــط منـــم کـــ ه اینجـــا تنهـــ(آه)ـا مانـــده ام...✘

˙·٠•●♥ح س ے טּ♥●•٠·

دلـم

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۲ ب.ظ
آیـا کسے بہ این زودے راهے کــ❤ـربـلـا مےشـود ؟

اگـر هست

مـرا هـم خبـر کنـد ...

مـن دلـم کمے هوا مےخـواهد ...

نہ این هـواهـاے آلـوده از گنـاه

نہ !

من دلـم هـوا مےخـواهـد ...

ولے در سُـرنـگ !

سُـرنـگ و خـواهـش از مـن

و هـوایـش بـا تـو ...

مـن دلـم کـربـــ و بـلـا مےخواهـد ...₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪┘◄ مےشود براے دلم || امن یجیب || بخوانے ؟

┘◄ التماس دعاے فرج + شهادت

 

14.jpg

 

ــکرب بلا

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۰ ب.ظ


مرغ دل پر می زند پیوسته سوی کربلا
گشته ذکر صبح و شامم گفتگوی کربلا
پیشتر از آنکه مادر شیر نوشاند مرا
جام اشک و خون گرفتم از سبوی کربلا
با وجود نهرجاریّ فرات و علقمه
خون ثارالله شد آب وضوی کربلا
اشک چشم زینب و خون حسین بن علی
گشته تا صبح قیامت آبروی کربلا
گه کشد در قتله گه گاهی به سوی علقمه
گه برد هوش از سرم نام نکوی کربلا
در صف محشر که سر می آورم بیرون زخاک
می کند چشمم به هر سو جستجوی کربلا...

دورے

شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶ ق.ظ

20632913575135030002.jpg

˙·٠•♥

دوری . . .

عـآقـبـت هـمه ی عـاشـقی هـآی دنـیـآسـت !

♥•٠·˙


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

┓ سردار شهید حاج حسین خرازی نوشت:┏

خالص شوید تا از همه چیز خلاص شوید...